Torvastad

Satser for medlemskontingent og treningsavgift

Satser for medlemskontingent og treningsavgift
Satser medlemskontingent og treningsavgift 2019
   
Medlemskontingenter   
Alle som deltar aktivt for Torvastad idrettslag må være medlem.
   
Aktiv voksen  kr 1 260
Aktiv barn  kr 1 090
Barn t.o.m. 5år  kr    400
Familie  kr 2 180
Støttemedlemmer  kr    300
Tillitsvalgte  kr    100
   
Treningsavgifter  
Hver avdeling innfører en treningsavgift for alle aktive, for å 
dekke inn kostnadene til drift av avdelingen.   *  
   
Idrettsskolen 4-6år  kr    200
Idrettsskolen 7-10år  kr    300
Fotballavdelingen 11 og 12 år  kr    500
Fotballavdelingen over 12 år  kr    600
Volleyballavdelingen  kr    500
Innebandyavdelingen  kr    500
Friidrettsavdelingen  kr    500
Orienteringsavdelingen  kr          -
   
   
 * Treningsavgiften brukes til blant annet hallavgift Torvastad Arena, og for å redusere
antall inntektsbringende tiltak som spillere og foreldre må være med på.
 
Ønsker du å melde deg inn i Torvastad idrettslag sender du en email til adresse
til@torvastad.no  
eller kontakter daglig leder på telefon 90868900  
   
Vi trenger minimum følgende opplysninger for å registrere medlemmer:
1. Fullt navn og adresse  
2. Fødselsdato  
3. email adresse  
4. mobiltelefon  
5. Hvilken type medlemskap  
Tilskuddsordninger og støtte til lavinntektsfamilier
Karmøy kommune har innført en ordning med støtte til dekning av utgifter til kontingenter og avgifter til frivillige organisasjoner for familier med lav inntekt.

Dekning av medlemskap i en frivillig organisasjon
Barn og unge under 18 år fra familier med lav inntekt kan søke kommunen om dekning av medlemskapet i en frivillig organisasjon i kommunen.
En frivillig organisasjon er en sammenslutning av personer eller virksomheter som driver frivillig virke på ikke-fortjenestebasert og ikke-offentlig basis.
Med frivillig virke mener vi virksomhet som for det vesentligste er basert på frivillige gaver/innsamlede midler og/eller frivillig tidsbruk, og som har et ikke-kommersielt formål.

Organisasjonene må være registrert i kommunens foreningsregister: http://www.karmoy.kommune.no/no/tema/kultur-idrett-og-fritid/foreningsregister/foreningsregister

Hvordan søke
Søknad om dekning av medlemskap i organisasjon skal sendes til kommunen og må inneholde:

Navn forsørger(e)
Adresse
Navn på barn og fødselsdato
Organisasjonen barnet er medlem i.
Kopi av faktura med bekreftet betalt medlemsavgift
Kopi av Skattemeldingen(e) 2016

Det er en max grense for utbetaling pr barn på kr 1 000.

Karmøy kulturskole
Kommune kan dekke egenandelen for undervisning ved Karmøy kulturskole.
Ta kontakt med skolen på tel 52811600 og rektor Kirsten J. Steffensen.

Søknad sendes til:
Karmøy kommune, Rådhuset, Postboks 167, 4291 Kopervik

For å få støtte må forsørger ha lavere inntekt, etter skatt, enn følgende:

Enslig forsørger med ett barn     kr 275 000
Enslig forsørger med to barn      kr 339 300
Enslig forsørger med tre barn     kr 402 900
Par med ett barn                       kr 381 700
Par med to barn                        kr 445 300
Par med tre barn                       kr 508 900
Par med fire barn                      kr 572 500

Viss det er noe du lurer på ta gjerne kontakt med saksbehandler Anine Kongshavn, oppvekst og kulturetaten på telefon 52 85 75 00.


Torvastad IL
Hålandsveien 170
4260 TORVASTAD
Tlf. 52 83 95 16
til@torvastad.no

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift