Torvastad

Tilskuddsordninger og støtte til lavinntektsfamilier

Tilskuddsordninger og støtte til lavinntektsfamilier

Torvastad idrettslag ønsker at alle barn og ungdommer skal ha mulighet å delta i våre aktiviteter. Derfor ønsker vi ikke at kostnadene for å være med i idrettslaget skal skape problemer for de med lav inntekt i familien. Allikevel må idrettslaget ha inntekter til drift, og vi har ingen mulighet å søke om å få refundert kontingenter som ikke blir betalt inn. Heldigvis har Karmøy kommune en refusjonsordning som man kan søke om refusjon. Familien betaler faktura med kontingent og treningsavgift til idrettslaget, og så søker familien Karmøy kommune om refusjon. Se mer informasjon om denne ordningen under.

Har familier med lav inntekt problemer og utfordringer med andre kostnader og forpliktelser i forbindelse med deltagelse i aktiviteter i idrettslaget, kan dette i hvert enkelt tilfelle tas opp med daglig leder eller styreleder, som har taushetsplikt i slike saker

 

Informasjon om Karmøy kommune sin refusjonsordning

Karmøy kommune har innført en ordning med støtte til dekning av utgifter til kontingenter og avgifter til frivillige organisasjoner for familier med lav inntekt.

Dekning av medlemskap i en frivillig organisasjon
Barn og unge under 18 år fra familier med lav inntekt kan søke kommunen om dekning av medlemskapet i en frivillig organisasjon i kommunen.
En frivillig organisasjon er en sammenslutning av personer eller virksomheter som driver frivillig virke på ikke-fortjenestebasert og ikke-offentlig basis.
Med frivillig virke mener vi virksomhet som for det vesentligste er basert på frivillige gaver/innsamlede midler og/eller frivillig tidsbruk, og som har et ikke-kommersielt formål.

Organisasjonene må være registrert i kommunens foreningsregister: http://www.karmoy.kommune.no/no/tema/kultur-idrett-og-fritid/foreningsregister/foreningsregister

Hvordan søke
Søknad om dekning av medlemskap i organisasjon skal sendes til kommunen og må inneholde:

Navn forsørger(e)
Adresse
Navn på barn og fødselsdato
Organisasjonen barnet er medlem i.
Kopi av faktura med bekreftet betalt medlemsavgift
Kopi av Skattemeldingen(e) 2016

Det er en max grense for utbetaling pr barn på kr 1 000.

Karmøy kulturskole
Kommune kan dekke egenandelen for undervisning ved Karmøy kulturskole.
Ta kontakt med skolen på tel 52811600 og rektor Kirsten J. Steffensen.

Søknad sendes til:
Karmøy kommune, Rådhuset, Postboks 167, 4291 Kopervik

For å få støtte må forsørger ha lavere inntekt, etter skatt, enn følgende:

Enslig forsørger med ett barn     kr 275 000
Enslig forsørger med to barn      kr 339 300
Enslig forsørger med tre barn     kr 402 900
Par med ett barn                       kr 381 700
Par med to barn                        kr 445 300
Par med tre barn                       kr 508 900
Par med fire barn                      kr 572 500

Viss det er noe du lurer på ta gjerne kontakt med saksbehandler Anine Kongshavn, oppvekst og kulturetaten på telefon 52 85 75 00.

 


Torvastad IL
Hålandsveien 170
4260 TORVASTAD
Tlf. 52 83 95 16
til@torvastad.no

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift