Tilskuddsordninger og støtte til lavinntekstfamiler

Torvastad idrettslag ønsker at alle barn og ungdommer skal ha mulighet å delta i våre aktiviteter. Derfor ønsker vi ikke at kostnadene for å være med i idrettslaget skal skape problemer for de med lav inntekt i familien. Allikevel må idrettslaget ha inntekter til drift, og vi har ingen mulighet å søke om å få refundert kontingenter som ikke blir betalt inn. Heldigvis har Karmøy kommune en refusjonsordning som man kan søke om refusjon. Familien sender faktura med kontingent, treningsavgift og/eller lisens isammen med søknad til Karmøy kommune om refusjon. Blir dette godkjent betaler kommunen regningene. Se mer informasjon om denne ordningen på hjemmsiden vår under KLUBBHÅNDBOK/KLUBBDRIFT OG RUTINER

Har familier med lav inntekt problemer og utfordringer med andre kostnader og forpliktelser i forbindelse med deltagelse i aktiviteter i idrettslaget, kan dette i hvert enkelt tilfelle tas opp med daglig leder eller styreleder, som har taushetsplikt i slike saker. Nytt av dette året er at Karmøy idrettsråd har satt av kr 100.000,- til støtte til reise på cup og konkurranser.

Vår generalsponsor

Logo Skudenes & Aakra Sparebank

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift